Mapa Biuletynu

 MIEJSKA JADŁODAJNIA
  · Dane teleadresowe
  · Stanowiska funkcyjne
  · Statut Miejskiej Jadłodajni
  · Regulamin organizacyjny
  · Zarządzenia dyrektora
 RODO
 PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
  · Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Obsługa klientów MOPR
  · Wydawanie posiłków
 NABÓR PRACOWNIKÓW
  · Zasady naboru
  · Ogłoszenia o naborze do pracy
 KONTROLE ZEWNĘTRZNE
  · Dokumentacja i przebieg kontroli
 REJESTRY, EWIDENCJE i ARCHIWA
  · Rejestry i ewidencje
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Przetargi
  · Zamówienia z wolnej ręki
  · Zamówienia do 30.000 Euro
  · Plan zamówień publicznych
 FINANSE I MAJĄTEK
  · Wartość majątku
  · Sprawozdawczość finansowa
  · Zbędne i zużyte składniki majątku
  · Sprzedaż majątku
  · · Przetarg publiczny
 INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
  · Informacja