Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 842)

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2024-04-08 15:09:05
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2024-04-08 13:20:35
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2024-04-08 09:23:13
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2024-03-29 11:23:14
Autor: Zbigniew Ledzion

Plany

dodano zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 (v.3)


Data: 2024-03-28 11:53:38
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2024-03-21 19:18:48
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc KWIECIEŃ 2024 r.


Data: 2024-03-19 11:23:28
Autor: Zbigniew Ledzion

Dane kontaktowe

dodano adres iod@@jadlodajniawloclawek.pl


Data: 2024-03-19 11:18:18
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2024-03-19 09:51:07
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2024-03-06 12:44:38
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2024-03-06 08:43:18
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2024-02-28 14:59:47
Autor: Zbigniew Ledzion

03/2024

korekta


Data: 2024-02-28 10:56:24
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2024-02-28 08:44:34
Autor: Zbigniew Ledzion

Plany

dodano zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 (v.2)


Data: 2024-02-27 10:25:04
Autor: Zbigniew Ledzion

wartość majątku

dodano informację o stanie majątku Miejskiej Jadłodajni \"U Świętego Antoniego\" we Włocławku na dzień 31.12.203 r.


Data: 2024-02-16 10:27:04
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc marzec 2024 r.


Data: 2024-02-16 10:19:38
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o udzieleniu zamówienia w części I i III przedmiotu zamówienia


Data: 2024-02-13 19:26:09
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i III przedmiotu zamówienia oraz informację o unieważnieniu postępowania w części II przedmiotu zamówienia


Data: 2024-01-31 15:18:33
Autor: Zbigniew Ledzion

WYDAWANIE POSIŁKÓW

zmieniono informacje na temat wydawania posiłków


Data: 2024-01-31 14:06:52
Autor: Zbigniew Ledzion
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 842)