Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 489)

Dostawy środków czystości oraz naczyń i opakowań jednorazowych

dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SWZ, zmieniono termin składania ofert


Data: 2021-05-14 14:56:27
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp MJ.AZ.2420-01/2021

dodano informacje o unieważnieniu postępowania we wszystkich częściach zamówienia


Data: 2021-05-13 13:16:04
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2021-05-07 10:54:27
Autor: Zbigniew Ledzion

Sprawozdawczość finansowa

dodano sprawozdanie finansowe za rok 2020


Data: 2021-05-07 10:53:32
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2021-05-06 16:35:57
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp MJ.AZ.2420-01/2021

Dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-05-06 09:32:40
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2021-04-29 09:36:32
Autor: Zbigniew Ledzion

Plany

dodano zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 (v.3)


Data: 2021-04-28 11:15:26
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc maj 2021 r.


Data: 2021-04-16 08:58:22
Autor: Zbigniew Ledzion

Plany

dodano zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021


Data: 2021-04-12 11:42:45
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację o udzieleniu zamówienia we wszystkich częściach postępowania


Data: 2021-03-31 09:26:09
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc kwiecień 2021 r.


Data: 2021-03-16 19:05:32
Autor: Zbigniew Ledzion

Dane kontaktowe

dodano adres skrzynki epuap


Data: 2021-03-16 10:36:43
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-03-15 19:01:53
Autor: Zbigniew Ledzion

wartość majątku

dodano informację o stanie majątku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku na dzień 31.12.2020 r.


Data: 2021-03-04 11:12:51
Autor: Zbigniew Ledzion

01/2021

korekta


Data: 2021-02-15 16:04:42
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację z otwarcia ofert


Data: 2021-02-15 15:59:17
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc marzec 2021 r.


Data: 2021-02-12 13:32:54
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

korekta


Data: 2021-01-29 10:24:45
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

korekta


Data: 2021-01-29 10:22:00
Autor: Zbigniew Ledzion
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 489)