Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 669)

Data: 2022-09-22 18:22:39
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2022-09-22 08:52:19
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano ogłoszenie o wyniku postępowania


Data: 2022-09-21 18:16:21
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2022-09-20 13:42:09
Autor: Zbigniew Ledzion

Plany

dodano zaktualizowane plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 (v2,v6,v7)


Data: 2022-09-20 09:33:10
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2022-09-20 09:23:00
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2022-09-19 14:15:46
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc październik 2022 r.


Data: 2022-09-19 09:37:00
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o wyniku postępowania


Data: 2022-09-14 21:37:36
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o unieważnieniu postępowania w części I - III


Data: 2022-09-13 14:42:25
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2022-09-13 11:52:21
Autor: Zbigniew Ledzion

Plany

dodano zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 (v8)


Data: 2022-09-12 14:14:09
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2022-09-09 14:25:42
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2022-09-09 14:21:30
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano zapytanie wraz z odpowiedzią do Specyfikacji Warunków Zamówienia


Data: 2022-09-07 15:12:32
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2022-09-02 14:49:16
Autor: Zbigniew Ledzion

Data: 2022-09-02 09:44:36
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Data: 2022-09-02 09:43:42
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2022-09-01 14:03:57
Autor: Zbigniew Ledzion

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

dodano informację o udzieleniu zamówienia w części I i III przedmiotu zamówienia oraz informację o unieważnieniu postępowania w części II przedmiotu zamówienia


Data: 2022-08-25 14:46:40
Autor: Zbigniew Ledzion
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 669)