OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję, że :
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”, ul. Św. Antoniego 11, 87-800 Włocławek,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@jadlodajniawloclawek.pl, pisemnie na adres Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” ul. Św. Antoniego 11 87-800 Włocławek, telefonicznie (054) 411-03-80,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz  art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z: realizacją statutową jednostki tj. przygotowywanie i wydawanie posiłków dla osób uprawnionych, w tym posiłków lekkostrawnych (dieta) oraz świadczeniem usług gastronomicznych (organizacja imprez okolicznościowo–cateringowych, zamówienia potraw na wynos, w tym dowóz pod wskazany adres),
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan,      że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tomaszkiewicz (17 września 2018)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (17 września 2018, 12:42:20)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (28 września 2021, 14:25:22)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2640