Wyłączenie jawności informacji publicznej w BIP


Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

W Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Jadłodajni " U Świętego Antoniego" we Włocławku znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zameldowania itp.

Osoby odpowiedzialne za dokonanie wyłączenia: kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
metryczka


Wytworzył: Piotr Kaczorowski (15 lutego 2023)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (13 marca 2023, 09:36:53)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (13 marca 2023, 09:53:32)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 685