Zamówienia poniżej 130 000 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2019

zamówienie na:

Wykonanie roboty budowlanej pn.: Remont pomieszczeń w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku położonych na terenie działki Nr 134/2 KM 49/1 obręb Włocławek, będącej własnością Gminy Miasto  Włocławek, w trwałym zarządzie Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" Włocławku

 

zamawiający:      Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu                            udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego                                          Antoniego"  we Włocławku

 nr sprawy: MJ.AZ.2421-05/2019

 wartość: poniżej art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 termin składania ofert: 17.06.2019 r. 9:30

 termin otwarcia ofert: 17.06.2019 r. 10:00

 

 Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania tutaj (113kB) pdf

 Formularz oferty do pobrania tutaj (172kB) pdf

 Projekt budowlany (branża architektoniczno – budowlana) do pobrania tutaj (1750kB) pdf

 Projekt budowlany (branża elektryczna) do pobrania tutaj (697kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża budowlana) do pobrania tutaj (1343kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża elektryczna) do pobrania tutaj (168kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) do pobrania tutaj (3440kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) do pobrania tutaj (562kB) pdf

 Wzór umowy do pobrania tutaj (1340kB) pdf

 Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (44kB) pdf

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj (60kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2019

zamówienie na:

Wykonanie roboty budowlanej pn.: Remont pomieszczeń w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku położonych na terenie działki Nr 134/2 KM 49/1 obręb Włocławek, będącej własnością Gminy Miasto  Włocławek, w trwałym zarządzie Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" Włocławku

 

zamawiający:      Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu                            udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego                                          Antoniego"  we Włocławku

 nr sprawy: MJ.AZ.2421-04/2019

 wartość: poniżej art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 termin składania ofert: 06.06.2019 r. 8:30

 termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r. 9:00

 

 Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania tutaj (114kB) pdf

 Formularz oferty do pobrania tutaj (172kB) pdf

 Projekt budowlany (branża architektoniczno – budowlana) do pobrania tutaj (1750kB) pdf

 Projekt budowlany (branża elektryczna) do pobrania tutaj (697kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża budowlana) do pobrania tutaj (1343kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża elektryczna) do pobrania tutaj (168kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) do pobrania tutaj (3440kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) do pobrania tutaj (562kB) pdf

 Wzór umowy do pobrania tutaj (1341kB) pdf

 Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (39kB) pdf

 Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania tutaj (47kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zamówienie na:  

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku


zamawiający: Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”
  
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu                            udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego                                          Antoniego"  we Włocławku

nr sprawy: MJ.AZ.2421-20/2018
 
wartość: poniżej art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

termin składania ofert: 24.12.2018 r. 11:30

termin otwarcia ofert: 24.12.2018 r. 12:00

wynik postępowania: udzielono zmówienia w dniu 27.12.2018 r.




Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania tutaj (102kB) pdf

Formularz oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) do pobrania tutaj (236kB) pdf

Istotne postanowienia umowne (załącznik nr 2 do zaproszenia) do pobrania tutaj (243kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (36kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj (54kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tomaszkiewicz (20 grudnia 2018)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (20 grudnia 2018, 12:55:01)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (22 listopada 2022, 07:49:22)
Zmieniono: zmieniono nazwę zakładki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13432