Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo !


U W A G A !!! 

Bony obiadowe dla Klientów MOPR wydawane będą na miesiąc MAJ 2021 r.   w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” w następujących dniach:
  • 26.04.2021 r. (poniedziałek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „WSCHÓD”
  • 27.04.2021 r. (wtorek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „POŁUDNIE” i „ŚRÓDMIEŚCIE”
  • 28.04.2021 r. (środa) ) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „ZAZAMCZE”
  • 29.04.2021 r. (czwartek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób przebywających w ośrodku „SCHRONISKO”
  • 30.04.2021 r. (piątek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla pozostałych osób zamieszkujących powyższe rejony, które w poprzednich dniach nie odebrały bonu obiadowego.
Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach obsługiwani będą JEDYNIE Klienci ze wskazanego w danym dniu rejonu.

 
 
Bezpłatne bony obiadowe dla Klientów MOPR, na miesiąc MAJ 2021 r. wydawane będą w punkcie wydawczym przy ul. Zakręt 8 w dniu:
  • 23.04.2021r. (piątek)  w godz. 13:00 – 14:00


REJONY - WYKAZ ULIC do pobrania tutaj (187kB) pdf

Wykaz rejonów z ulicami znajduje się w wiatrołapach przy wejściach do budynku Jadłodajni.
Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

  BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010)
Opublikował: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (16 kwietnia 2021, 08:58:22)
Zmieniono: dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc maj 2021 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 60997