Strona główna

Strona główna


U W A G A  !!!


OGŁOSZENIE – WAŻNE!!!

Od miesiąca marca 2023 r. aż do odwołania osoby uprawnione do korzystania z gorących posiłków, zamieszkałe przy ul. Zakręt 8, obiady będą odbierać na podstawie specjalnie przygotowanych list.
W w/w okresie bony obiadowe nie będą wydawane.
Odbiór posiłków odbywać się będzie na podstawie list, na których umieszczone będą nazwiska osób, które we wskazanych wcześniej dniach podpiszą tradycyjnie przywożone co miesiąc listy.
Prosi się osoby uprawnione, o przybycie we wskazywanych w odrębnych ogłoszeniach dniach, celem podpisania list sporządzanych przez MOPR, co umożliwi sporządzenie list osób uprawnionych do odbierania posiłków.

UWAGA – ZMIANA

W dniu 24.03.2023 r. (PIĄTEK)
w godz.  12:30 – 13:30
w punkcie wydawczym przy ul. Zakręt 8
będą dostępne do podpisu listy osób uprawnionych do korzystania z gorących posiłków
w miesiącu KWIETNIU  2023 r.
Osobista obecność oraz podpisanie listy stanowi warunek wpisania osób uprawnionych na specjalną listę, która stanowi podstawę do odbierania obiadów.Bony obiadowe dla Klientów MOPR wydawane będą na miesiąc KWIECIEŃ 2023 r. w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” w następujących dniach:
  • 27.03.2023 r. (poniedziałek)  w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „WSCHÓD”
  • 28.03.2023 r. (wtorek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „POŁUDNIE” i „ŚRÓDMIEŚCIE”
  • 29.03.2023 r. (środa) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „ZAZAMCZE”
  • 30.03.2023 r. (czwartek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób przebywających w ośrodku „SCHRONISKO”
  • 31.03.2023 r. (piątek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla pozostałych osób zamieszkujących powyższe rejony, które w poprzednich dniach nie odebrały bonu obiadowego.                                                                                                                                    
Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach obsługiwani będą JEDYNIE Klienci
ze wskazanego w danym dniu rejonu.

 
 
REJONY - WYKAZ ULIC do pobrania tutaj (187kB) pdf

Wykaz rejonów z ulicami znajduje się w wiatrołapach przy wejściach do budynku Jadłodajni.
Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 


Ustawa o dostępie do informacji publicznej (497kB) pdfW Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (121kB) pdfUdostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


 
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB) pdf
Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010)
Opublikował: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (19 marca 2023, 10:12:34)
Zmieniono: dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc kwiecień 2023 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 98772