Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo !


U W A G A !!! 

Bony obiadowe dla Klientów MOPR wydawane będą na miesiąc LIPIEC 2020 r.   w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” w następujących dniach:
  •  25.06.2020 r. (czwartek) w godz. 11:00 – 13:30 – dla osób zamieszkujących rejon „WSCHÓD”
  • 26.06.2020 r. (piątek) w godz. 11:00 – 13:30 – dla osób zamieszkujących rejon „POŁUDNIE” i „ŚRÓDMIEŚCIE”
  • 29.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 11:00 – 13:30 – dla osób zamieszkujących rejon „ZAZAMCZE”
  • 30.06.2020 r. (wtorek) w godz. 11:00 – 13:30 – dla pozostałych osób zamieszkujących powyższe rejony, które w poprzednich dniach nie odebrały bonu obiadowego.
Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach obsługiwani będą JEDYNIE Klienci ze wskazanego w danym dniu rejonu.O G Ł O S Z E N I E
 
Bezpłatne bony obiadowe dla Klientów MOPR, na miesiąc LIPIEC 2020 r.
wydawane będą w punkcie wydawczym przy ul. Zakręt 8 w dniu: 24.06.2020r. 
(środa) w godz. 13:30 – 14:30.

REJONY - WYKAZ ULIC do pobrania tutaj (187kB) pdfUWAGA!!!

Bony obiadowe dla Klientów MOPR przebywających w SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH wydawane będą na miesiąc LIPIEC 2020 r. w Miejskiej Jadłodajni
„U Świętego Antoniego” w dniu 29.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 11:00 – 13:30.

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010)
Opublikował: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (23 czerwca 2020, 13:23:50)
Zmieniono: dodano informację o wydawaniu posiłków dla klientów MOPR przebywających w schronisku dla osób bezdomnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 52279