Dokumentacja i przebieg kontroli

Dokumentacja i przebieg kontroli

Protokół z nabycia sprawdzającego z dnia 30.11.2022 r

Aby zapoznać się z treścią dokumentacji należy kliknąć [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniach 20-21.07.2020r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę kompleksową w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 10.01.2019 r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego przedstawiciela  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 10.01.2019 r. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sanitarna samochodu ciężarowegoAby [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniach 22.11.2018 r. i 28.11.2018 r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego przedstawiciela  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniach 22.11.2018 r. i 28.11.2018 r.Aby zapoznać się z treścią dokumentacji należy kliknąć [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach 23-25.05.2018 r. i 04-06.06.2018 r.

Aby zapoznać się z treścią dokumentacji należy kliknąć W załączonej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Włocławek w dniach 02.10.2017 r. do 13.10.2017 r. .

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Włocławek w dniach 02.10.2017 r. do 13.10.2017 r. .w zakresie: gospodarki finansowej za rok 2014, 2015, 2016 i bieżącej za rok 2017, oraz [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w dniu 16.10.2017 r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w dniu16.10.2017 r. Aby zapoznać się z treścią dokumentacji należy kliknąć [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniach 09.06.2017r. i 19.06.2017 r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniach 09.06.2017r.. i 19.06.2017 r.Aby zapoznać się z treścią dokumentacji należy kliknąć [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 27.07.2016 r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 27.07.2015r.Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę kompleksową w zakresie bezpieczeństwa [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 13.07.2015 r

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 13.07.2015r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę kompleksową w zakresie bezpieczeństwa [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Włocławek w okresie 16-19. 06. 2015r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji obowiązków zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, treści wymaganych przepisami ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia paliw [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 17.10.2014 r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 17.10.2014 r.Zakres przedmiotowy kontroli obejmował realizację umów o zorganizowanie stażu zawodowego dla bezrobotnych.Aby zapoznać się [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 8-10.10.2014r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 8-10.10.2014r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował prawną ochronę pracy, w tym bhpAby zapoznać się z treścią dokumentacji należy [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 27.03.2014

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 27.04.2014r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę kompleksową w zakresie bezpieczeństwa [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 05.11.2013r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 05.11.2013r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował  prawną ochronę pracy, w tym bhp.Aby zapoznać się z treścią dokumentacji [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 25.10.2013r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniach 25-28.10.2013r.Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę kompleksową w zakresie [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej w dniach 02-06. 09. 2013 przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Włocławek

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej w dniach 02-06. 09. 2013 przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Włocławek w zakresie: gospodarki finansowej, terminowości i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji, uregulowań [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 22.07.2013r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 22.07.2013r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę interwencyjną w zakresie bezpieczeństwa [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach 10.06.2013 - 15.06.2013

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach 10.06.2013 - 15.06.2013. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył prawidłowości i rzetelności obliczania składek, [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 04.12.2012 i 12.12.2012r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego przedstawiciela  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 04.12.2012 i 12.12.2012 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 28.05.2012 r.

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 28.05.2012 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę sprawdzającą.Aby zapoznać się z [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej prze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę warunków sanitarno-higienicznych oraz środowiska pracy.Aby [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej prze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 06.12.2011

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej w dniu 06.12.2011 przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę kompleksową.Aby zapoznać się z treścią [...]

Dokumentacji z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach 12-13.10.2011r oraz 17-18.10.2011 r przez upoważnionych pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Włocławek. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył gospodarki finansowej w okresie od 01.01.2011 [...]

Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach 8-9.09.2011 przez upoważnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył badania przygotowania i wydawania gorącego posiłku. Aby zapoznać się z [...]

Dokumentacji z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniu 31.05.2011 przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę realizacji umowy o zorganizowaniu stażu zawodowego dla 8 osób [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej prze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Dokumentacja kontroli i kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 14.04.2011 i 18.04.2011 przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował kontrolę [...]

metryczka