Zamówienia poniżej 130 000 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.05.2024

zamówienie na:

Dostawa jednego samochodu dostawczego dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku


zamawiający: Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”
   
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku

nr sprawy: MJ.AZ.2421-11/2024
 
wartość: poniżej 130.000 zł netto

termin składania ofert: 23.05.2024 r. 9:30

termin otwarcia ofert: 23.05.2024 r. 10:30
Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania tutaj (172kB) pdf

Formularz oferty do pobrania tutaj (278kB) pdf

Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 1 do Formularza Oferty) do pobrania tutaj (182kB) pdf  

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 2 do Formularza Oferty) do pobrania tutaj (182kB) pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia do pobrania tutaj (97kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (108kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj (211kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2019

zamówienie na:

Wykonanie roboty budowlanej pn.: Remont pomieszczeń w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku położonych na terenie działki Nr 134/2 KM 49/1 obręb Włocławek, będącej własnością Gminy Miasto  Włocławek, w trwałym zarządzie Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" Włocławku

 

zamawiający:      Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu                            udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego                                          Antoniego"  we Włocławku

 nr sprawy: MJ.AZ.2421-05/2019

 wartość: poniżej art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 termin składania ofert: 17.06.2019 r. 9:30

 termin otwarcia ofert: 17.06.2019 r. 10:00

 

 Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania tutaj (113kB) pdf

 Formularz oferty do pobrania tutaj (172kB) pdf

 Projekt budowlany (branża architektoniczno – budowlana) do pobrania tutaj (1750kB) pdf

 Projekt budowlany (branża elektryczna) do pobrania tutaj (697kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża budowlana) do pobrania tutaj (1343kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża elektryczna) do pobrania tutaj (168kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) do pobrania tutaj (3440kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) do pobrania tutaj (562kB) pdf

 Wzór umowy do pobrania tutaj (1340kB) pdf

 Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (44kB) pdf

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj (60kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2019

zamówienie na:

Wykonanie roboty budowlanej pn.: Remont pomieszczeń w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku położonych na terenie działki Nr 134/2 KM 49/1 obręb Włocławek, będącej własnością Gminy Miasto  Włocławek, w trwałym zarządzie Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" Włocławku

 

zamawiający:      Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu                            udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego                                          Antoniego"  we Włocławku

 nr sprawy: MJ.AZ.2421-04/2019

 wartość: poniżej art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 termin składania ofert: 06.06.2019 r. 8:30

 termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r. 9:00

 

 Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania tutaj (114kB) pdf

 Formularz oferty do pobrania tutaj (172kB) pdf

 Projekt budowlany (branża architektoniczno – budowlana) do pobrania tutaj (1750kB) pdf

 Projekt budowlany (branża elektryczna) do pobrania tutaj (697kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża budowlana) do pobrania tutaj (1343kB) pdf

 Kosztorys nakładczy (branża elektryczna) do pobrania tutaj (168kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) do pobrania tutaj (3440kB) pdf

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) do pobrania tutaj (562kB) pdf

 Wzór umowy do pobrania tutaj (1341kB) pdf

 Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (39kB) pdf

 Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania tutaj (47kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zamówienie na:  

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku


zamawiający: Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”
  
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu                            udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego                                          Antoniego"  we Włocławku

nr sprawy: MJ.AZ.2421-20/2018
 
wartość: poniżej art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

termin składania ofert: 24.12.2018 r. 11:30

termin otwarcia ofert: 24.12.2018 r. 12:00

wynik postępowania: udzielono zmówienia w dniu 27.12.2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania tutaj (102kB) pdf

Formularz oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) do pobrania tutaj (236kB) pdf

Istotne postanowienia umowne (załącznik nr 2 do zaproszenia) do pobrania tutaj (243kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (36kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj (54kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tomaszkiewicz (20 grudnia 2018)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (20 grudnia 2018, 12:55:01)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (28 maja 2024, 11:50:01)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty MJ.AZ.2421-11/2024

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14395