Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w MJ


Działalność statutowa Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku polega przede wszystkim na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków osobom uprawnionym, wskazanym przez MOPR, na podstawie miesięcznych - imiennych list i kart obiadowych. W związku z tym wszelkie sprawy związane z wydawaniem posiłków załatwiane są za pośrednictwem pracownika biura MJ.Wydawanie bonów obiadowych klientom MOPR:

Po odbiór bonów obiadowych na następny miesiąc, osoby uprawnione do odbioru posiłków w budynku MJ przy ul. Św. Antoniego 11, winny zgłaszać się do pracownika biura, przez pięć ostatnich dni roboczych miesiąca, w godz. 8:00 – 10:00 oraz 13:00 - 14:00, natomiast osoby uprawnione do odbioru posiłków w punkcie wydawczym przy ul. Zakręt 8 – przez jeden dzień roboczy, poprzedzający dni wydawania bonów obiadowych w budynku MJ w godzinach wydawania posiłków w w/w punkcie wydawczym. Osoby, które nie odbiorą bonów obiadowych w/w dniach, mogą to uczynić w dni robocze w godz. 11:00 – 14:00 w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku.

Miesięczne karty obiadowe wydawane są zgodnie z listami uprawniającymi klientów MOPR do ich odebrania na podstawie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, książeczka ubezpieczeniowa) lub zaświadczenia o jego zgubieniu, zniszczeniu wydanego przez stosowny podmiot. Tożsamość klienta może w szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku w/w dowodu tożsamości potwierdzić pisemnie i telefonicznie pracownik socjalny MOPR. Karty obiadowe odbierane są przez klientów MOPR osobiście lub przez osobę trzecią posiadającą upoważnienie potwierdzone przez pracownika socjalnego oraz ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby trzeciej.

Karty obiadowe, których realizacja rozpoczyna się w trakcie bieżącego miesiąca mogą być odbierane w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” od dnia odbioru list od MOPR. Listy osób uprawnionych odbierane są od MOPR na bieżąco.
Karty obiadowe, których realizacja rozpoczyna się w trakcie bieżącego miesiąca są dostarczane do punktu wydawczego „Zakręt” przez trzy dni robocze od dnia otrzymania od MOPR imiennych list uprawnionych. po upływie tego terminu niniejsze karty obiadowe można odebrać we wszystkie dni robocze w godz. 11:00 – 14:00 w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami we wskazanym dniu w punkcie wydawczym „Zakręt”.

Posiłki wydawane są też na podstawie doraźnych, pojedynczych, pisemnych informacji sporządzanych przez pracownika socjalnego MOPR i przekazywanych osobom uprawnionym, z którymi winny się one zgłosić do pracownika biura. Dostarczona w ten sposób informacja jest podstawą dla pracownika MJ, do wpisania danej osoby na odpowiednią listę, uprawniającą do odbioru posiłków.Wydawanie posiłków klientom MOPR:

Posiłki dla klientów MOPR wydawane są codziennie, po okazaniu imiennej karty obiadowej w:
  • Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku w salach konsumpcyjnych (posiłki „na wynos” jak i konsumowane na miejscu),
  • punkcie wydawczym przy ul. Zakręt 8 – wydawane są wyłącznie posiłki „na wynos”. Szczegółowe godziny wydawania posiłków klientom MOPR zostały zawarte w zakładce „Obsługa Klientów MOPR”.
Wszelkie inne sprawy, prośby, jak i uwagi należy zgłaszać pracownikowi biura bądź też bezpośrednio Dyrektorowi MJ. Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora MJ oraz godziny pracy biura określa zakładka „Dane teleadresowe”.

W zakresie uprawnień osób korzystających z bezpłatnych posiłków jednostką właściwą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku z siedzibą przy ul. Ogniowej 8/10. W w/w sprawie MJ nie wydaje żadnych rozstrzygnięć (np. decyzji, postanowień).Sprzedaż zewnętrzna:

Działalność MJ polega także na świadczeniu usług gastronomicznych osobom trzecim. tzw. sprzedaż zewnętrzna obejmuje sprzedaż barową, prowadzoną w dni robocze w godz. 11:00 – 16:00, kiedy każdy zainteresowany może nabyć wybrany przez siebie, dostępny w danym dniu posiłek, a także organizację imprez okolicznościowych, takich jak: chrzciny, komunie, wesela, stypy, imieniny, urodziny, obiady itp., jak i świadczenie usług cateringowych. Osoby zainteresowane zamówieniem organizacji imprezy lub posiłków winny skontaktować się z odpowiednim pracownikiem biura, bądź to telefonicznie bądź osobiście, celem uzgodnienia szczegółów zlecenia. Osoby prawne, jednostki organizacyjne itp. zamawiające przygotowanie określonych posiłków zobowiązane są dostarczyć pisemne zlecenie, określające termin, rodzaj świadczonej usługi, sposób płatności ( gotówka czy przelew ), ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury.
 


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego      ( Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.) sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej, choć mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tomaszkiewicz (13 września 2012)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (13 września 2012, 19:14:14)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (9 czerwca 2021, 13:16:14)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10730