Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 435)

Przetarg nieograniczony

korekta terminu składania ofert


Data: 2020-05-20 15:08:31
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc czerwiec 2020 r.


Data: 2020-05-19 12:29:04
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2020-05-11 13:58:27
Autor: Zbigniew Ledzion

Sprawozdawczość finansowa

dodano sprawozdanie finansowe za rok 2019


Data: 2020-05-09 09:04:16
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-04-28 16:08:39
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację z otwarcia ofert


Data: 2020-04-16 11:03:00
Autor: Zbigniew Ledzion

Strona główna

dodano informację o wydawaniu kartek obiadowych


Data: 2020-04-15 16:35:15
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2020-03-17 15:40:49
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-03-05 14:14:43
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację z otwarcia ofert


Data: 2020-03-02 11:40:55
Autor: Zbigniew Ledzion

wartość majątku

dodano informację o stanie majątku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku na dzień 31.12.2019


Data: 2020-03-02 11:36:28
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data: 2020-02-20 12:50:35
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-02-10 14:58:46
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację z otwarcia ofert


Data: 2020-01-30 10:20:56
Autor: Zbigniew Ledzion

Plan zamówień publicznych

dodano plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020


Data: 2020-01-15 16:07:35
Autor: Zbigniew Ledzion

Referent ds. księgowych

wprowadzono wynik naboru


Data: 2019-12-23 17:04:45
Autor: Zbigniew Ledzion

Przetarg nieograniczony

dodano informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2019-12-18 15:44:26
Autor: Zbigniew Ledzion

korekta


Data: 2019-12-06 15:42:18
Autor: Zbigniew Ledzion

Zasady naboru

korekta


Data: 2019-12-06 13:33:03
Autor: Zbigniew Ledzion

Zasady naboru

korekta


Data: 2019-12-06 13:31:33
Autor: Zbigniew Ledzion
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 435)