Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawy produktów spożywczych wymagających zachowania warunków chłodniczych i/lub mroźniczych, tj. produktów mleczarskich i mrożonek

zamawiający: Miejska Jadłodajnia 'U Świętego Antoniego'
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
nr sprawy: MJ.AZ.2420-13/2022
wartość: Powyżej 130000 złotych, ale poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 września 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: przekroczona kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w części I przedmiotu zamówienia, w części II i III brak ofert 

zamówienie na:

Dostawy mięsa i jego wyrobów

zamawiający: Miejska Jadłodajnia 'U Świętego Antoniego'
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
nr sprawy: MJ.AZ.2420-02/2022
wartość: Powyżej 130000 złotych, ale poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lutego 2022  10:30
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie przepisu art. 255 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)