Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawy środków czystości oraz naczyń i opakowań jednorazowych

zamawiający: Miejska Jadłodajnia 'U Świętego Antoniego'
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp MJ.AZ.2420-01/2021
nr sprawy: MJ.AZ.2420-01/2021
wartość: Powyżej 130000 złotych, ale poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 maja 2021  08:30
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie we wszystkich częściach zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)