Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

dostawy warzyw i owoców

zamawiający: Miejska Jadłodajnia 'U Świętego Antoniego'
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MJ.AZ.2420-07/2013
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
termin składania ofert: 22 kwietnia 2013  11:30
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty w obu częściach zamówienia przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza - może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty zamiarów finansowych do kwoty najkorzystniejszej oferty w części I i II przedmiotu zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)