zamówienie na:

Dostawy produktów spożywczych wymagających zachowania warunków chłodniczych i/lub mroźniczych, tj. produktów mleczarskich i mrożonek

zamawiający: Miejska Jadłodajnia 'U Świętego Antoniego'
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
nr sprawy: MJ.AZ.2420-13/2022
wartość: Powyżej 130000 złotych, ale poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 września 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: przekroczona kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w części I przedmiotu zamówienia, w części II i III brak ofert 
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania tutaj (200kB) pdf

SWZ do pobrania tutaj (720kB) pdf
 
Formularz ofertowy do pobrania tutaj (296kB) pdf
 
Formularz cenowy cz.1 zamówienia do pobrania tutaj (224kB) pdf
 
Formularz cenowy cz.2 zamówienia do pobrania tutaj (214kB) pdf
 
Formularz cenowy cz.3 zamówienia do pobrania tutaj (201kB) pdf
 
Oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp do pobrania tutaj (222kB) pdf
 
Oświadczenie o aktualności informacji do pobrania tutaj (190kB) pdf

Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) do pobrania tutaj (204kB) pdf
 
Dane do postępowania do pobrania tutaj (160kB) pdf

Zapytanie wraz z odpowiedzią do Specyfikacji Warunków Zamówienia do pobrania tutaj (464kB) pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia do pobrania tutaj (574kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (466kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania w części I - III tutaj (567kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania do pobrania tutaj (110kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zbigniew Ledzion (1 września 2022, 14:13:21)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (14 września 2022, 21:37:36)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 78