zamówienie na:

Dostawy mięsa i jego wyrobów

zamawiający: Miejska Jadłodajnia 'U Świętego Antoniego'
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
nr sprawy: MJ.AZ.2420-02/2022
wartość: Powyżej 130000 złotych, ale poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lutego 2022  10:30
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie przepisu art. 255 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263. 
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania tutaj (176kB) pdf

SWZ do pobrania tutaj (650kB) pdf

Formularz ofertowy do pobrania tutaj (285kB) pdf

Formularz cenowy do pobrania tutaj (257kB) pdf

Oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp do pobrania tutaj (224kB) pdf

Oświadczenie o aktualności informacji do pobrania tutaj (188kB) pdf

Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) do pobrania tutaj (203kB) pdf

Dane do postępowania do pobrania tutaj (162kB) pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia do pobrania tutaj (137kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj (152kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj (320kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 263 ustawy Prawo zamówień

publicznych do pobrania tutaj (333kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 263 ustawy Prawo zamówień

publicznych do pobrania tutaj (334kB) pdf


Informacja o unieważnieniu postępowania tutaj (749kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania do pobrania tutaj (176kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zbigniew Ledzion (11 lutego 2022, 19:32:51)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (25 marca 2022, 13:30:18)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283