Strona główna

Strona głównaOGŁOSZENIE
Bony obiadowe dla Klientów MOPR wydawane będą na miesiąc LIPIEC 2024 r. w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” w następujących dniach:
  • 24.06.2024 r. (poniedziałek)  w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „WSCHÓD”
  • 25.06.2024 r. (wtorek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „POŁUDNIE” i „ŚRÓDMIEŚCIE”
  • 26.06.2024 r. (środa) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób zamieszkujących rejon „ZAZAMCZE”
  • 27.06.2024 r. (czwartek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla osób przebywających w ośrodku „SCHRONISKO”
  • 28.06.2024 r. (piątek) w godz. 8:00 -10:00 i 13:00 – 14:00 – dla pozostałych osób zamieszkujących powyższe rejony, które w poprzednich dniach nie odebrały bonu obiadowego.                                                                                                                                    
Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach obsługiwani będą JEDYNIE Klienci
ze wskazanego w danym dniu rejonu.  Bezpłatne bony obiadowe dla Klientów MOPR, na miesiąc LIPIEC 2024 r.
wydawane będą w punkcie wydawczym przy ul. Zakręt 8 w dniu: 21.06.2024r.
(PIĄTEK) w godz. 12:30 – 13:30.
  


REJONY - WYKAZ ULIC do pobrania tutaj (187kB) pdf

Wykaz rejonów z ulicami znajduje się w wiatrołapach przy wejściach do budynku Jadłodajni.
Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 


Ustawa o dostępie do informacji publicznej (497kB) pdfW Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (121kB) pdfUdostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


 
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB) pdf
Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010)
Opublikował: Piotr Kaczorowski (16 grudnia 2010, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (17 czerwca 2024, 14:47:49)
Zmieniono: dodano informacje o wydawaniu kart obiadowych na miesiąc lipiec 2024 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118827